Yeni Üyelerimize Özel
%10 İndirim Kodunuz
<
%10 İNDİRİM
<
%10 İNDİRİM

KVKK ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması (KVK) ve İşlenmesi Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası

Bs Sağlık ve Tekstil Ürünleri Ltd. Şti.’ye (Gumuscorap.com) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Gumuscorap.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Gumuscorap.com, işbu KVKK hakkında açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin Toplanma, İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Müşterilerimizin kişisel verileri, sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla çeşitli kanun ve düzenlemeler doğrultusunda toplanmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.

Ayrıca, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Toplanan Kişisel Veriler

Gumuscorap.com müşterilerinden aşağıda belirtilen bilgileri, belirtilen zamanlarda toplamaktadır:

·         Üyelik Bilgileri: Yeni üyelik başvurusu sırasında e-posta adresi, isim, soyad ve cinsiyet bilgileri ve isteğe bağlı olarak doğum yılı bilgisi talep edilmektedir. Üyelik işlemi sonrasında üyeler Hesabım ekranından isteğe bağlı olarak ek bilgiler de girebilmektedir,

·         Sipariş Bilgileri: Siparişin tamamlanabilmesi için fatura ve teslimat adresi, iletişim kişisi ve telefon bilgileri talep edilmektedir,

·         Site Kullanımı Sırasında: Müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan ziyaretçilerin isteğe bağlı olarak doldurmalarını talep edebileceğimiz ek sorulara ve anketlere verilen cevaplar ve sitenin kullanımı ile ilgili istatistiksel analiz için toplanan veriler (ziyaret edilen sayfalar, incelenen ve sepete eklenen ürünler ve tarayıcı bilgileri).

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Gumuscorap.com, veri sorumlusu sıfatıyla mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçülerde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Gumuscorap.com, müşterilerinin e-posta adreslerini ve diğer kişisel bilgilerini, müşterilerimizin rızası olmadan, iş ortaklarımız dışında başka bir şirketle onların tanıtım amaçlarına hizmet edecek şekilde paylaşmaz ve bu bilgilerin kiralama ya da satışını yapmaz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Gumuscorap.com, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemektedir:

·         Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

·         İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

·         Müşterilerimizin vermiş olduğu siparişi hazırlamak ve yerine getirmek,

·         Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, bu sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek

·         Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·         Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep olması halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

·         Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak ve müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak ilgilenebilecekleri ürünler hakkında bilgi verebilmek, ilgili kampanyaları aktarmak,

·         Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

·         Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

·         Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

·         Talep olması durumunda, tercih edilen marka ve ürünlerle ilgili olarak indirim, yeni ürün ve stok durumu gibi konularda bilgilendirme yapabilmek,

·         Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

KVKK’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan birtakım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

·         Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

·         Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması halinde ise şirketimiz tarafından veri işlenmesi için veri sahibinden açık rıza alınmaktadır.

Gumuscorap.com, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması hakkında açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Gumuscorap.com günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Gumuscorap.com, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla, site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

Gumuscorap.com, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Kişi veya Kurumlar

Gumuscorap.com, müşterilerinin kişisel verilerinin üçüncü kişiler ile paylaşımını, müşterilerinin izni çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için, anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz Gumuscorap.com’un hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkezi’yle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Bilgilerinin Saklanması ve Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Müşterilerimize ait kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde sistemlerimizde saklamamaktayız. Kredi kartı ile gerçekleştirilen siparişlerde girdiğiniz kredi kartı bilgileri, en ileri SSL EV şifreleme teknolojisi ile şifrelenerek web sitemize iletilmekte, hiçbir şekilde kaydı tutulmadan yine SSL teknolojisi ile kredi kartı tahsilatını yapan bankanın sistemine iletilmektedir.

Gumuscorap.com’da uygulanan güvenlik politikaları ile ilgili olarak Güvenlik Politikamızı okumanızı öneririz.

Gumuscorap.com sisteminde saklanan müşterilerimize ait bilgiler en son güvenlik yöntemleri ile korunmakla birlikte, müşteri bilgilerinin yasal olmayan yollarla web sitemiz sisteminden çalınmasına karşı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ancak böyle bir durumda web sitemiz, ilgililer aleyhinde gerekli her türlü yasal işlemleri yapmayı taahhüt etmektedir.

Çeşitli Bilgileri Almamayı Seçme Hakkı

E-posta ile bilgi ya da diğer tanıtım ve bilgilendirme iletişimlerini almak istemeyen Gumuscorap.com müşterileri, bu tercihlerini Hesabım sayfası üzerinden değiştirebilir ya da taleplerini e-posta olarak [email protected] adresine gönderebilirler. Ancak Gumuscorap.com müşterileri verdikleri siparişin durumu ve önemli üyelik işlemleri (e-posta ve şifre değişikliği) ile ilgili bilgilendirme almaya devam edebileceklerdir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterinin, KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamında Sahip Olduğu Haklar

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

1.     İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2.     İşlenmişse bilgi talep etme,

3.     İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.     Yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.     Eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.     KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

7.     Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8.     Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme,

9.     KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

KVKK 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

·         Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

·         Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

·         Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi,

·         Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK 28/2 maddesi gereğince, kişisel veri sahipleri aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

·         Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

·         Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

·         Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

·         Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişiler söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerini KVKK başvuru formu’nu eksiksiz doldurarak ve ıslak imzalı olarak formda belirtilen kanallar aracılığıyla Gumuscorap.com’a iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Gumuscorap.com, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Gumuscorap.com’un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Gumuscorap.com, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR